IEA oppjusterer anslagene

Det internasjonale energibyrået (IEA) er ute med en ny månedsrapport.

Kommersielle petroleumslagre i OECD-landene holdt seg uendret på 3.016 millioner fat i juli fra nivået i juni, som følge av reduserte lagre i Fujairah, Japan, USA og lavere flytende lagre. I motsetning har lagernivåene i Europa og Singapore økt, går det frem av rapporten.Oppjusterer anslageneIEA oppjusterer vekstanslaget i verdens oljeetterspørsel for 2017 med 100.000 fat per dag til 1,60 millioner fat per dag, og 10.000 fat per dag til 1,38 millioner fat per dag i 2018.Sammenlignet med den forrige månedsrapporten endres anslaget for verdens oljeetterspørsel i 2017 til 97,73 millioner fat per dag, opp 0,09 millioner fat.Anslaget for verdens oljeetterspørsel i 1. kvartal 2017 nedjusteres med 30.000 fat per dag fra forrige rapport. I 2. kvartal oppjusteres etterspørselsanslaget med 460.000 fat per dag, mens det nedjusteres med10.000 fat per dag for 3. kvartal. For 4. kvartal oppjusteres anslaget med 30.000 fat per dag.For 2018 anslås den globale etterspørselen til 99,10 millioner fat per dag, opp 0,10 millioner fat.Anslaget for verdens oljeetterspørsel i første kvartal 2018 oppjusteres med 30.000 fat per dag fra forrige rapport. I 2. kvartal oppjusteres anslaget med 280.000 fat per dag, mens det oppjusteres med170.000 fat per dag for 3. kvartal. Anslaget nedjusteres med 80.000 fat per dag for 4. kvartal.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også