Olje- og energidepartementet har torsdag godkjent endret plan for utbygging og drift (PUD) for Ekofisk Sør, skriver olje- og energidepartement på sine hjemmesider torsdag ettermiddag.Produksjonen på Ekofisk startet i 1971, og feltet har siden den gang blitt videreutviklet i flere omganger med en rekke innretninger. PUD for Ekofisk Sør ble godkjent i 2011, og omtalte blant annet dette prosjektet som en mulig utvidelse.Prosjektet innebærer installasjon av en ny havbunnsramme med fire vanninjektorbrønner, og er en videreføring av en veletablert produksjonsstrategi for Ekofisk-feltet. Den valgte utbyggingsløsningen sikrer ifølge meldingen høy utvinningsgrad og god ressursutnyttelse fra feltet.- Denne typen prosjekter er avgjørende for å maksimere verdiskapingen fra norsk sokkel og gir muligheter for aktivitet hos underleverandører med ledig kapasitet. Nye investeringer betyr mye for sysselsettingen i viktige, norske industrimiljø, sier olje- og energiminister Terje Søviknes i en kommentar.Investerer milliardsumOperatøren anslår ifølge departementet at prosjektet vil gi ytterligere ressurser for Ekofisk-feltet på vel 17 millioner fat oljeekvivalenter. Estimerte investeringer er på rundt 2,3 milliarder kroner.Den nye havbunnsrammen med tilhørende brønner ventes å komme i drift i 4. kvartal 2018.Rettighetshaverne i utvinningstillatelsen er ConocoPhillips Skandinavia AS (operatør, 35,112 prosent), Total E&P Norge AS (39,896 prosent), Eni Norge AS (12,388 prosent), Statoil Petroleum AS (7,604 prosent) og Petoro AS (5 prosent).