Nordea Markets er ute med sin seneste utgave av konjunkturrapporten Nordic Economic Outlook.Ifølge denne øyner sjefanalytiker for olje, Thina Margrethe Saltvedt, nå en snittpris for Brent-oljen på 53 dollar i 2017.Det tilsvarer en nedjustering fra 54 dollar i forrige rapport.2018-prognosen er nå på 55 dollar fatet, noe som er ned fra 59 dollar i forrige rapport.- Kina og India driverneSaltvedts 2019-prognose ligger på 60 dollar fatet.- Vi forventer en tregere global etterspørselsvekst i løpet av prognoseperioden, til 1,4 millioner fat per dag i 2017, 1,3 millioner fat per dag i 2018 og 1,1 millioner fat per dag i 2019 med den kinesiske økonomiens skifte til et lavere gir, lavere drivstoffsubsidier i mange ikke-OECD-land og strengere drivstoffstandarder som begynner å bite, skriver analytikeren.- Veksten i oljeetterspørselen vil fortsatt bli drevet av Kina, men indisk vekst er også ventet å akselerere over prognoseperioden, legger hun til.I 2017 venter Saltvedt en marginal oppgang i globale oljeinvesteringer, på rundt fem prosent.- Men de regionale forskjellene er store. Investeringer i Midtøsten og Russland ventes (ifølge IEA - Det internasjonale energibyrået) å stige med rundt fem prosent, mens de i Afrika og Latin-Amerika ventes å falle med hhv. ni og fire prosent. Som en kontrast estimeres investeringene i amerikansk skiferolje å stige så mye som 53 prosent, fortsetter Nordeas oljeanalytiker.- Kan sende priser til himmelsHvis investeringene ikke tar seg opp, kan vi ifølge Saltvedt mot slutten av tiåret ha bare et begrenset tilbud av olje til å møte fremtidig etterspørselsvekst og å dekke det naturlige fallet i nåværende produksjon. - Dette kan legge sterkt press på markedet, og sende prisene til himmels, skriver hun videre.Analytikeren peker videre på at en betydelig del av verdens oljeproduksjon finner sted i land med betraktelig politisk uro.- Den politiske risikoen har i det siste økt i Venezuela, Qatar, Russland, Midtøsten og Nord-Korea. Et stort tap av produksjon eller forsinkelser i transport kan trigge en kraftig oljeprisoppgang, fortsetter Saltvedt.- Fokus på den lette oljenNår hun tar på seg de lange brillene, ser hun et markant skifte i globalt energiforbruk og global energisammensetning de neste 10-20 årene.- Den teknologiske utviklingen er eksponensiell, og nye, tekniske løsninger ventes derfor å vinne markedsandeler relativt kjapt så snart de får gjennombrudd. Elbiler ventes å kunne konkurrere med ikke-subsidierte bensin- og dieselbiler så tidlig som i midten av neste tiår. Luftforurensning og opphopning i store byer presser store land som Kina og India til å se etter alternativer til bensin og diesel som drivstoff for transport, skriver Saltvedt.De store endringene innen transportsektoren gjør at analytikeren øyner en topp for oljeetterspørselen mellom 2025 og 2030, før den begynner å falle.- Det vil bety at selskaper må fokusere på lett tilgjengelig olje, som i Midtøsten og skiferolje i USA, heller enn dyre prosjekter med lang tilbakebetaling, som i Arktis, canadisk oljesand eller dypvannsprosjekter, avslutter Saltvedt.