OMV fant oljekolonne på 55 meter

olje, oljefat, oljepris

OMV har boret en avgrensningsbrønn på Wisting-funnet i Barentshavet. Nå er resultatene klare.

OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 537, har ifølge Oljedirektoratet avsluttet boring av avgrensningsbrønn 7324/8-3 på oljefunnet 7324/8-1 (Wisting) i Barentshavet.Brønnen er boret om lag to kilometer sør for funnbrønnen 7324/8-1 og 315 kilometer nord for Hammerfest.Funnet 7324/8-1 ble påvist i reservoarbergarter fra mellom- og tidligjura (øvre del av Realgrunnenundergruppen) i 2013. Før avgrensningsbrønn 7324/8-3 ble boret, var operatørens ressursanslag for Wisting-området på mellom 22 og 80 millioner standardkubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter.Hensikten med brønnen var å samle inn data for å redusere usikkerhetene i de utvinnbare volumene, samt å utføre en vanninjeksjonstest i reservoarbergarter i Støformasjonen og et seismisk monitoreringsstudium.Brønn 7324/8-3 traff på en om lag 55 meter oljekolonne i sandsteiner av mellomjura til sentrias alder (Stø- og Fruholmenformasjonene). Støformasjonen har meget gode resevoaregenskaper, mens Fruholmenformasjonen har moderate til gode reservoaregenskaper. Ressursestimatet på Wisting-funnet vil bli oppdatert basert på evaluering av de nye brønndataene. Resultatet blir viktig for videre modning av Wisting-området med hensyn til en mulig utbygging.Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. En vellykket vanninjeksjonstest er gjennomført i Støformasjonen. Formasjonstesten viste gode injeksjonsegenskaper.Avgrensningsbrønn 7324/8-3 ble boret til et vertikalt dyp av 775 meter under havflaten, og ble avsluttet i Fruholmenformasjonen av sentrias alder.Havdypet er 396 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.Dette er den sjette letebrønnen i utvinningstillatelse 537. Tillatelsen ble tildelt i 20. konsesjonsrunde i 2009.Brønn 7324/8-3 ble boret av boreinnretningen Island Innovator.OMV eier 25 prosent av lisensen, mens Statoil er største eier med 35 prosent. Idemitsu Petroleum og Petoro eier 20 prosent hver.