Statoil kutter investeringer på Sverdrup med fem milliarder

Statoil og partnerne reduserer investeringsanslaget for førstefase-utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen, går det frem av en melding mandag.Investeringsanslaget reduseres med ytterligere fem milliarder kroner, til 92 milliarder kroner.Sverdrup-utbyggingen var halvveis i sommer. Den er nå nærmere 60 prosent fullført, og ligger foran plan og under budsjett.-Johan Sverdrup-prosjektet fortsetter å levere over forventningene, takket være solid samarbeid mellom Statoil, partnerne og våre leverandører. Vi ser at det er høy kvalitet i prosjektplanleggingen og -gjennomføringen i alle deler av prosjektet, og vi har fått flere besparelser på grunn av høy bore- og brønneffektivitet. Dette gjør at vi kan redusere våre anslag ytterligere for første fase, sier Statoils konsernsjef Eldar Sætre i meldingen.Siden plan for utbygging og drift (PUD) av Johan Sverdrup-feltet ble godkjent av norske myndigheter, har planlagte investeringer for første fase blitt redusert med mer enn 30 milliarder kroner (investeringskostnader i nominell verdi basert på prosjekt-valuta). Dette gjør prosjektet enda mer robust, og øker verdien av prosjektet for eierne og samfunnet.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også