Tørr brønn ved Goliat-feltet

Eni Norge fant ikke olje eller gass i brønn nær Goliat-feltet i Barentshavet.

olje, oljefat, oljepris

Eni Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 697, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/10-1 S. Brønnen, som er boret om lag 10 kilometer sørvest for Goliat-feltet, er tørr, melder Oljedirektoratet.Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i midtre trias reservoarbergarter (Kobbeformasjonen). Sekundære letemål for brønnen var å påvise petroleum i øvre trias til nedre jura reservoarbergarter (Realgrunnundergruppen og Snaddformasjonen) og, avhengig av brønnresultat, i nedre trias reservoarbergarter (Klappmyssformasjonen).  Brønnen blir permanent plugget og forlatt.  Brønn 7122/10-1 S ble boret av Scarabeo 8, som nå er ferdig med kontrakten med Eni Norge AS.