Aker BP fant olje

Aker BP ASA har avsluttet boring av avgrensningsbrønn og undersøkelsesbrønn. Nå er resultatene klare.

Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 442, har avsluttet boring av avgrensningsbrønn 25/2-19 S og undersøkelsesbrønn 25/2-19 A, melder Oljedirektoratet.Brønnene ble boret i midtre del av Nordsjøen om lag 12 kilometer nordøst for Frøy-feltet og 200 kilometer nordvest for Stavanger.Olje- og gassfunnet 25/2-10 S (Frigg-GammaDelta) ble påvist i Gamma-strukturen i reservoarbergarter av eocen alder (Friggformasjonen) i 1986. Funnet inkluderer også oljefunnet 25/2-17 påvist i Delta-strukturen i 2009. Før brønnen 25/2-19 S ble boret, var operatørens ressursanslag for funnet 25/2-10 S (Frigg-GammaDelta) på om lag 10 millioner Sm3 utvinnbar olje og 2 milliarder Sm3 utvinnbar gass.   Hensikten med brønn 25/2-19 S var å avgrense oljefunnet i Delta-strukturen mot nord og undersøke mobiliteten til oljen i Friggformasjonen. Brønnen påtraff en oljekolonne på 13,5 meter i sandstein med god reservoarkvalitet. Olje/vann-kontakten ble påtruffet nær 1.950 meter under havflaten. Det pågår analyser for å bekrefte ressursanslaget.Primært og sekundært letemål for undersøkelsesbrønn 25/2-19 A var å påvise petroleum i reservoarbergarter av mellomjura alder (Hugin- og Sleipnerformasjonene). I Hugin- og Sleipnerformasjonene ble det påtruffet flere sandsteinslag på til sammen om lag 50 til 60 meter i hver av formasjonene med varierende reservoarkvalitet fra dårlig til god. I noen av sandsteinslagene i Sleipnerformasjonen er det spor av petroleum.Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført datainnsamling og prøvetaking.Dette er sjette og syvende letebrønn i utvinningstillatelse 442. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2006.