Importen av kinesiske elsykler til Europa har økt fra ca. null i 2010 til rundt 800.000 i 2017, ifølge European Bicycle Manufacturers Association.Interessegruppen har nå fått nok og leverte mandag en klage til Eupropakommisjonen der de anklager kinesiske produsenter for å dumpe elsykler i det europeiske markedet til ekstremt lave priser, skriver .I klagen skriver interessegruppen at subsidier fra kinesiske myndigheter gjør at produsentene kan selge elsykler til Europa for mindre enn det koster å produsere dem.Kinesiske elsykler går for så lite som 450 dollar i Europa, mens lokalt produserte sykler koster rundt 1.500-2.000 dollar.Elsykler som er batteridrevne, er foreløpig en nyhet i Europa, men de er "big business" i Kina, der salget har tatt helt av: Fra 1 million solgte elsykler i året rundt årtusenskiftet, til mer enn 30 millioner i 2016.Tall viser at det nå er mellom 150 millioner og 200 millioner elsykler på kinesiske veier.Men salgsutviklingen i Kina er dempet de siste månedene etter det har blitt vanligere å dele sykler, og at det er blitt innført forbud i enkelte byer.Overproduksjonen blir nå shippet til Europa, ifølge European Bicycle Manufacturers Association. De hevder at importen vil føre til at den europeiske produksjonen vil opphøre i løpt av få år dersom ingen ting gjøres.