Den internasjonale riggtellingen til Baker Hughes viser at det var 931 rigger i drift i august etter en nedgang på 21 rigger fra måneden før.Antall offshore-rigger i drift var 190, ned 11 fra juli.Den månedlige riggtellingen tar med antall rigger som aktivt er med i lete- eller produksjonsboring etter olje og gass.Tallene inkluderer ikke rigger i Nord-Amerika, Russland eller Kina.