Dersom aksjonærene godkjenner navnebyttet på selskapets ekstraordinære generalforsamling 30. oktober vil selskapet hete Ørsted fra 6. november. -  Dong var opprinnelig en forkortelse for Danisk Oil and Natural Gas. Med vår strategiske transformasjon og salget av vår oppstrøms olje- og gassvirksomhet, er ikke dette lenger hvem vi er. Derfor er nå det riktige tidspunktet å endre navnet vårt, sier styreleder, Thomas Thune Andersen.- Visjonen vår er at verden går helt og holdent på grønn energi. Klimaendringer er en av de mest alvorlige utfordringene som verden står overfor i dag, og for å unngå å begå alvorlig skade på de globale økosystemene trenger vi å fundamentalt endre måte vi driver verden ved å bytte fra svart til grønn energi, legger han til.