Fredag kveld publiserte Baker Hughes sin ukentlige riggtelling for Nord Amerika.I USA økte antallet aktive rigger med fem til 940. Det er 418 flere aktive rigger enn for et år siden. Når det gjelder antallet aktive rigger som kun borer etter olje, var det en økning på seks stykker til 750, mens antallet gassrigger falt med én til til 189. 
Riggaktiviteten falt i Canada. 
I forrige uke var antall aktive rigger 213 stykker etter en nedgang på syv rigger.Det er en likevel en økning på 51 aktiver rigger sammenlignet med samme uke i fjor.