Scatec Solar og partnere har ordnet finansiering for tre solparker i Malaysia på totalt 197 MW, går det frem av en børsmelding.Finansieringen er ordnet i kraft av en vellykket utstedelse av verdens største Green SRI Sukuk (islamsk obligasjon - SRI Green Sukuk brukes i finansiering av miljøvennlige prosjekter i Østen og i Asia) på 1.000 millioner malaysiske ringgit nominelt (237 millioner dollar).CIMB Investment Bank Berhad (CIMB) var hovedrådgiver og både CIMB og Maybank var tilretteleggere for obligasjonslånet. CIMB Islamic Bank Berhad var Shariah rådgiver for obligasjonslånet.Det var i desember 2016 at Scatec Solar gikk inn i Malaysia, sammen med et lokalt ITRAMAS-ledet konsortium som hadde signert tre 21-årige kraftkjøpsavtaler med landets største elektrisitetsselskap Tenaga Nasional Berhad (TNB).Totale investeringer i solparkene anslås til 1.235 millioner malaysiske ringgit (293 millioner dollar).Av dette investerer Scatec Solar 251 millioner ringgit (59 millioner dollar) gjennom preferanseaksjer, delvis konvertibelt til 49 prosent eierskap i prosjektene, så vel som ordinære preferanseaksjer.