Eni Norge er operatør på feltet og har fått varsel om pålegg etter tilsynet, hvor el-sikkerheten på plattformen ble gjennomgått.– Forholdene som varselet peker på, skal være gjennomført før produksjonen på Goliat gjenopptas, skriver . Feltet har den siste tiden vært stengt for vedlikehold.Under tilsynet ble det funnet bekymringsverdige forhold knyttet til kontroll på tennkilder i de eksplosjonsfarlige områdene.– Dette er feil som går inn i kategorien for storulykkesrisiko. Usikre tennkilder og olje- og gassproduksjon er to ord som ikke bør inngå i samme setning. For å si det litt banalt; det kan ikke være gnister i områder med olje og gass, sier Ingen Anda i Ptil til .Eni Norge opplyser til tidsskriftet at feilene vil bli utbedret.– Vi tar pålegget til Ptil til etterretning og vil etterkomme tilsynets krav, opplyser oljeselskapet.Goliat-plattformen har hatt en rekke problemer etter at produksjonen startet i mars i fjor. Allerede i løpet av det første driftshalvåret ble det rapportert 13 hendelser, inkludert gasslekkasjer, strømbrudd og skader.I fjor høst måtte plattformen stenges ned på grunn av problemer med strømtilførselen.(©NTB)