Point Resources får klarsignal

Det ferske oljeselskapet har fått samtykke til bruk av flere innretninger på norsk sokkel.

Det ferske oljeselskapet Point Resources som er eid av det Stavanger-baserte Private Equity-fondet HitecVision, tok i mars over ExxonMobils egenopererte felt på norsk sokkel.I forbindelse med endringen av operatørskapet måtte Point Resources søke om samtykke til å bruke innretningene på disse feltene.Petroleumstilsynet melder tirsdag at det har gitt klarsignal til oljeselskapet for bruk av innretningene på Balder, Ringhorne, Ringhorne Øst og Jotun.Point Resources er et resultat av en sammenslåing mellom de tre oljeselskapene Pure E&P AS (tidligere Rocksource), Spike Exploration AS, and Core Energy AS.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også