Som ledd i avviklingen av Ivan II AS er 2.206.890 aksjer i Solstad Farstad, som har vært eiet av Ivan II AS, i dag blitt overført til Ivan AS, går det frem av en børsmelding.Ivan AS er kontrollert av Lars Peder Solstad. Ivan II AS var kontrollert av faren Johannes Solstad.Etter overføringene, og med virkning fra i dag, kontrollerer Lars Peder Solstad 21.774 952 aksjer, tilsvarende 7,47 prosent av selskapet.Solstads aksjer er fordelt på selskapene Soff Invest AS (18.860.075 aksjer), Ivan AS (2.206.890 aksjer) og Vindbalen AS (707.987 aksjer).