Tommelen opp for Ensco-oppkjøp

Ensco og Atwod fusjonerer.

Aksjonærene i det britiske riggselskapet Ensco og det amerikanske riggselskapet Atwood Oceanics har torsdag stemt over forslaget om en fusjon som innebærer at Ensco tar over Atwood  i en ren aksjetransaksjon.Og begge generalforsamlingene har stemt for.I Ensco stemte rundt 65 prosent av stemmene på generalforsamlingen for fusjonen. Les mer her. I Atwood stemte mer enn 98 prosent av stemmene på generalforsamlingen og rundt 70 prosent av utestående aksjer for fusjonen.Les mer her. Ikke i god jord hos alleOppkjøpet har ikke falt i like god jord hos alle aksjonærene.En av dem som var sterkt i mot den foreslåtte riggfusjonen var kapitalforvalteren Arrowgrass Capital Partners, som i starten av august gikk hardt ut i et åpent brev  og manet sine medaksjonærer til å stemme ned fusjonen.Men i løpet av den seneste uken fikk fusjonen likevel støtte fra flere hold.Les mer her.