Vil drive frem en revolusjon i riggmarkedet

Energi

Toppsjef Paal Kibsgaard i oljeservicekjempen Schlumberger vil ifølge DN bruke Tor Olav Trøims riggselskap Borr Drilling for å drive frem en revolusjon i riggmarkedet.'Schlumberger betalte i mars rundt 1,8 milliarder kroner for en eierandel på 20 prosent i riggselskapet.Selskapet vil tilby en pakke av ulike tjenester og teknologi der betalingen skjer etter et ytelsesbasert system, basert på de resultater som oppnås i boreoperasjonen.– Jeg tror at mange nøkkelkunder vil være glad for å aldri se dagrater på rigger igjen, sa Kibsgaard i en telefonkonferanse tirsdag.Han sier at rasjonalet bak investeringen i Borr generelt sett er å komme nærmere til en av riggtilbyderne for å prøve å drive frem denne adferden og etablere ytelsesbaserte kontrakter som inkluderer riggen.Investeringen i Borr skal imidlertid ikke forhindre Schlumberger fra å inngå lignende samarbeid med andre riggselskaper.– Poenget er at vi trenger at riggselskapet, og alle de andre brønnkonstruksjons-tjenestene som er knyttet til riggen, kommer sammen og oppretter et kontraktsrammeverk som er fordelsaktiv for alle parter. Og det er dette vi prøver å drive frem gjennom vår investering i Borr, sier Kibsgaard ifølge DN.

schlumberger
borr drilling
Nyheter
Energi