Fraråder oljefondet å eie oljeaksjer

Norges Bank anbefaler. Miljøfolket er fornøyd (utvidet).

Energi

Norges Bank foreslår i brev til Finansdepartementet i dag at olje- og gassaksjer tas ut av referanseindeksen for fondet. Norges Bank mener dette vil redusere sårbarheten i statens formue for et varig fall i oljeprisene.Sentralbanken skriver dette på sine hjemmesider torsdag.- Rådet er utelukkende basert på finansielle argumenter og analyser av statens samlede oljeeksponering, og gjenspeiler ikke et bestemt syn på utvikling i oljepris, fremtidig lønnsomhet eller bærekraft i olje- og gassektoren, sier visesentralbanksjef Egil Matsen i en kommentar.Bankens vurdering er at sårbarheten i statens formue for et varig fall i oljeprisen kan reduseres dersom fondet ikke investeres i olje- og gassaksjer.- Hvis sammenhengen mellom langsiktig avkastning i det brede aksjemarkedet og olje- og gassaksjer vedvarer, vil forventet avkastning og markedsrisiko i fondet ikke påvirkes vesentlig av at fondet ikke investeres i olje- og gassaksjer. Olje- og gassaksjer utgjør i dag om lag seks prosent av fondets referanseindeks for aksjer eller i overkant av 300 milliarder norske kroner, heter det.Les mer her.- Vi sa det i 2013Miljøstiftelsen Zero sier dette er i tråd med anbefalingene de har delt over flere år. - Verden er i rask endring, og det er svært risikabelt å legge for mange egg i samme kurv. Når verden beveger seg bort fra olje, bør Norge gjøre det vi kan for å redusere vår eksponering mot oljeprisen, sier Zero-leder Marius Holm i en kommentar Hegnar.no har fått tilgang til.Han peker på Zero-rapporten "Nest Eggs in a Fragile Basket - Why Norway’s Oil Fund Should Divest from Fossil Fuels», fra 2013, som viste at det å investere et oljeproduserende lands sparepenger i olje-og gassaksjer bryter med kardinalregelen i fornuftige investeringer - nemlig at man bør redusere risiko gjennom å diversifisere inn i ikke-korrelerte aktivaklasser. - Det er svært bra at Norges Bank nå tar til orde for det samme, og vi forutsetter at Finansdepartementet lar Banken få følge dette opp, sier Holm.

oljefondet
norges bank
Nyheter
Energi