IEA øyner lavere vekst i oljeetterspørselen

- Etterspørselen etter olje vil ikke stige så mye, tror prognosemakere (utvidet). 

iea, det internasjonale energibyrået
Energi

Det internasjonale energibyrået (IEA) er ute med en ny månedsrapport.Der jekker IEA ned etterspørselsveksten med 100.000 fat per dag for både 2017 og 2018, sammenlignet med forrige rapport.Byrået øyner nå en etterspørselsvekst på 1,5 millioner fat til 97,7 millioner fat per dag i 2017.For neste år er prognosen at etterspørselen vokser med ytterligere 1,3 millioner fat til 98,9 millioner fat per dag.Bakgrunnen for nedjusteringen er høyere oljepriser, samt en relativt mild vinter så langt.USA sørger for vekstIfølge IEA steg verdens oljeproduksjon med 100.000 fat til 97,5 millioner fat per dag i oktober, takket være land utenfor OPEC.Denne produksjonen er 470.000 fat per dag lavere enn for ett år siden, hjulpet av et kraftig fall i OPEC-produksjonen fra 4. kvartal i fjor.Produksjonen utenfor OPEC (non-OPEC supply) ventes ifølge EIA å stige med 0,7 millioner fat til 58,06 millioner fat per dag i 2017.For 2018 er prognosen en vekst på 1,4 millioner fat til 59,5 millioner fat per dag.Hovedårsaken til den ventede produksjonsveksten er USA, slik også gårsdagens OPEC-rapport viste .Oljelagrene fallerOPEC-produksjonen falt 80.000 fat per dag i oktober, hovedsaklig grunnet lavere produksjon i Algerie, Irak og Nigeria.En produksjon på 32,53 millioner fat per dag er det laveste siden mai, og ned 830.000 fat per dag fra rekordnivåene sett for et år siden.Etterlevelsesgraden i den OPEC-regisserte kuttavtalen var ifølge IEA 96 prosent i oktober og på 87 prosent hittil i år.Orkanen Harvey bidro til at OECD-lagrene falt 40 millioner fat i september til under 3.000 millioner fat for første gang på to år.Globale lagre falt 63 millioner fat i 3. kvartal 2017, noe som er bare det andre kvartalsvise lagertrekket siden 2014. I oktober falt lagrene i USA og (trolig) Kina, men steg ellers.«Ny normal» i olje?IEA spør seg i rapporten om oljemarkedet har funnet seg en «ny normal», der det aksepterte prisgulvet har flyttet seg fra 50 til 60 dollar fatet.Byrået peker på den senere tidens hendelser i Saudi-Arabia, produksjonsforstyrrelser i Irak og lavere enn ventet produksjon i USA, Mexico og Nordsjøen.- Dette kan være et fristende syn å innta, forutsatt at produksjonsforstyrrelsene vil fortsette og at spenningen i Midtøsten ikke avtar. Men hvis disse problemene viser seg å være midlertidige, vil en ny titt på det fundamentale bekrefte synet vi la frem sist måned om at markedsbalansen i 2018 ser mindre stram ut enn noen liker, skriver IEA.- I så fall har vi faktisk ikke en «ny normal», heter det videre i rapporten.Les mer her.

iea
opec
oljeprisen
oljeproduksjon
skiferolje
usa
Nyheter
Energi