Lundin med oljebom i Hurra-prospektet

Skuffende lete resultater fra Barentshavet, hvor oljeselskapet kun melder om et ikke-kommersielt gasssfunn.

Lundin Norway er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønnene 7219/12-2 S og 7219/12-2 A.I en oppdatering fra oljeselskapet og Oljedirektoratet onsdag, opplyses det om at det ikke ble funnet olje i Hufsa-prospektet og kun bare et lite gassfunn. Boreriggen Leiv Eiriksson som borer for Lundin Norway fortsetter nå videre til Hurra-prospektet som ligger i samme lisens.Lundin Norway har en eierandel på 35 prosent i lisens PL533 eies av Lundin Norway, mens Aker BP og DEA har henholdsvis 35 prosent og 30 prosent.