Aker BP har levert tre utbyggingsplaner

Feltene estimeres å generere 100 milliarder kroner.  - En svær milepæl, sier toppsjefen.

Energi

Aker BP har på vegne av partnerskapene levert tre såkalte PUD-er (planer for utvikling og drift, red. anm.) til olje- og energidepartementet, går det frem av en børsmelding fredag morgen.Planene gjelder Valhall vestflanke, Ærfugl (tidligere Snadd) og Skogul (tidligere Storklakken).- Dette er en svær milepæl for Aker BP og våre partnere, og demonstrerer vårt sterke engasjement mot den norske kontinentalsokkelen, så vel som det norske samfunnet, sier Aker BP-sjef Karl Johnny Hersvik i en kommentar.Investeringer: 15,5 milliarderTotale investeringer for Ærfugl estimeres til 8,5 milliarder kroner, rundt to milliarder lavere enn tidligere kommunisert. I tillegg har utvinnbare reserver økt betydelig, ifølge selskapet.På Valhalls vestflanke estimeres totale investeringer til 5,5 milliarder kroner, som er mer enn 1,5 milliarder lavere enn tidligere estimater. Det mindre Skogul-prosjektet estimeres å koste 1,5 milliarder kroner (alle beløp i realtermer).Inntekter: 100 milliarderOver feltenes levetid, er prosjektene estimert å generere totale olje- og gassinntekter på 100 milliarder kroner (fortsatt i realtermer), basert på en oljepris på 60 dollar fatet.Netto etter investeringer og driftskostnader vil dette ifølge Aker BP resultere i en samlet verdiskapning på 70 milliarder kroner, hvorav skatter til den norske stat beløper seg til 52 milliarder kroner.Les mer her. Mer om Valhall her. Mer om Ærfugl her. Mer om Skogul her.

aker bp
kjell inge røkke
karl johnny hersvik
norsk sokkel
pud
Nyheter
Energi