Dette tror IEA om oljemarkedet i 2018

IEA tviler på at nyttårsønsket om et strammere oljemarked i 2018 vil bli oppfylt.

Energi

Det internasjonale energibyrået (IEA) anslår at oljeproduksjonen i land utenfor Opec vil bli på 59,60 millioner fat pr dag i 2018, opp fra det tidligere anslaget på 59,50 millioner fat pr dag. For 2017 justeres estimatet til 58,02 millioner fat pr dag fra tidligere 58,06 millioner fat pr dag.Det fremgår av IEAs seneste månedsrapport publisert tirsdag, sammenlignet med forrige månedsrapport, ifølge TDN Direkt. Byrået gjentar samtidig vekstanslaget i verdens oljeetterspørsel for 2017 på 1,53 millioner fat pr dag. For 2018 oppjusteres vekstanslaget fra 1,28 millioner fat pr dag til 1,29 millioner fat pr dag.Verdens oljeetterspørsel i 2017 anslås nå til 97,85 millioner fat pr dag, som er oppjustert fra 97,65 millioner fat pr dag i forrige rapport.IEA tror heller ikke nyttårsønsket til de som vil ha et strammere oljemarked i 2018 vil bli oppfylt.- Total tilbudsvekst kan overstige etterspørselsveksten. Riktignok, i første halvår kan overskuddet være 200.000 fat pr dag før det går til en underskudd på 200.000 fat pr dag i andre halvår, som leder til at 2018 sett under ett vil være nær balansert marked. Mye kan endre seg de kommende månedene, men det ser ut som om produsentenes håp om godt nyttår hvor nedbygging av lagre fortsetter inn i 2018 i samme fart som med de 500.000 fat pr dag vi har sett i 2017 ikke vil bli oppfylt, skriver IEA. 

olje
iea
opec
oljeetterspørsel
oljepris
Nyheter
Energi