Første Røkke-jobb for Odfjell Drilling

Startskuddet går for alliansen.

Odfjell Drilling har fått sin første jobb som inngår i bore- og brønnalliansen med Aker BP inngått 21. november, går det frem av en børsmelding.Det dreier seg om en 12-månederskontrakt for Deepsea Stavanger, med oppstart så snart riggen returnerer til Norge etter sin kontrakt med Total i Sør-Afrika.Returen er tidfestet til 2. kvartal 2019.Estimert kontraktssum for den faste delen av kontrakten er 105 millioner dollar, eksklusive potensielle prestasjonsbonuser.