Frir til DOF Subsea-kreditorer

Ivan Kverme

Et flertall av eierne i obligasjonslånet er med.

DOF Subsea har opplyst Nordic Trustee om støtte fra majoriteten av eierne for foreslåtte endringer i 2013/18-obligasjonslånet, går det frem av en børsmelding.Ifølge en tilføyelse (addendum) til det opprinnelige endringsforslaget går det blant annet frem at hovedaksjonær Møgster Mohn Offshore tilbyr å kjøpe 100 millioner kroner av lånet til pari kurs.Målet er å få obligasjonseierne til å si ja til refinansieringsforslaget DOF Subsea presenterte i slutten av november.Undervannsentreprenøren trenger mer kapital for ikke å komme i brudd med bestemmelser i låneavtaler med bankene tidlig neste år.Les mer her.