Grønt lys for bruk av «Songa Enabler»

Statoil kan begynne å bore på Snorrefeltet. 

Petroleumstilsynet har gitt Statoil samtykke til å bruke Songa Offshores Cat D-rigg «Songa Enabler» til å bore ni grunne pilothull på Snorrefeltet i Nordsjøen.Målet med boringen er å undersøke om det er grunn gass i havbunnen på lokasjoner som der et planlagt å innstallere brønnrammer i Snorre Expansion-prosjektet.Oppstart er ventet til tidligst midten av januar 2018, og varigheten er estimert til 25 dager.