Søviknes: - Vi har nådd et vendepunkt

Olje- og energiminister Terje Søviknes er meget godt fornøyd med den økte utbyggingsaktiviteten.

Olje- og energidepartementet mottok tirsdag den åttende og niende planen for utvikling og drift på norsk sokkel så langt i år. Olje- og energiminister Terje Søviknes er ifølge Reuters meget godt fornøyd med den økte utbyggingsaktiviteten. Bunnen i denne nedturen er passert, fastslår han.- Norge står nå for en veldig stor andel av de prosjektene internasjonalt det er fattet investeringsbeslutning på i 2017, rundt halvparten. Totalt har vi mottatt investeringer for 125 milliarder og i størrelsesorden 100.000 årsverk i utbyggingsfasen, sier Søviknes til nyhetsbyrået.- Det betyr ekstremt mye for leverandørindustrien og lokalsamfunnene som nyter godt. Vi har nådd et vendepunkt. Men det er et delt bilde, sier han. Rigg og forsyningsbransjen er sektorer som fortsatt sliter, fastslår Søviknes.Årets tiende utbyggingsplan vil bli presentert på torsdag, sier statsråden.