Statkraft selger seg ut av vindpark

Briter kjøper for 6,2 milliarder kroner.

Statkraft har inngått en avtale om å selge sin eierandel i havvindparken Sheringham Shoal til den britiske fondsforvalteren Equitix, går det frem av en børsmelding.Havvindparken Sheringham Shoal (316,8 MW) ligger utenfor kysten av Norfolk i Storbritannia og har vært i drift siden oktober 2012.Vindparken eies av Statoil (40 prosent), et havvindfond forvaltet av Green Investment Group Management Limited (20 prosent) og Statkraft (40 prosent).Avtalt salgssum for aksjeposten på 40 prosent er 558 millioner pund. Dette tilsvarer i overkant av 6,2 milliarder kroner.Transaksjonen er forventet sluttført i løpet av 4. kvartal 2017.Avtalen er ifølge meldingen i tråd med Statkrafts strategi om ikke å investere i nye havvindprosjekter og å selge eierandelene i eksisterende havvindparker.