Foto: Anette Westgard/Statoil. Hentet fra Det norskes hjemmesider.

Får Statoil-kontrakt på Johan Sverdrup-feltet

Alcatel Submarine Networks får Statoil-kontrakt på Johan Sverdrup-feltet.

Statoil tildeler en kontrakt til Alcatel Submarine Networks for Permanent reservoar monitorering (PRM) på Johan Sverdrup-feltet.PRM er en sentral forutsetning for å levere på ambisjonen om en utvinningsgrad på 70 prosent, og har en viktig rolle i selskapets planer for digital teknologi på feltet, heter det i en melding fra Statoil.– Johan Sverdrup vil utgjøre en betydelig andel av norsk oljeproduksjon fremover og har en levetid på over 50 år. Derfor jobber vi nå systematisk med å maksimere verdiskapingen fra feltet og sikre høyest mulig utvinningsgrad. PRM er et viktig verktøy for å levere på ambisjonen om 70 prosent utvinningsgrad for Johan Sverdrup, sier Kjetel Digre, prosjektdirektør for Johan Sverdrup.380 kilometer med fiberoptiske seismiske kabler og mer enn 6.500 akustiske sensorer skal grøftes ned på havbunnen.PRM-systemet vil dekke et område på mer enn 120 kvadratkilometer, som er et av de største områdene dekket av et fiberoptisk PRM-system.For første gang på norsk sokkel skal PRM installeres og optimalisere produksjonen allerede fra starten av feltets levetid.Planen er at de seismiske kablene skal installeres på havbunnen ved Johan Sverdrup feltet i løpet av 2019. Rammeavtalen med Alcatel Submarine Networks inneholder også muligheter for framtidig samarbeid rundt utvikling av teknologier og løsninger for å få mest ut av PRM-systemet.Rammeavtalen inkluderer også en opsjon for å utvide seismikkdekning til å inkludere den sørligste delen av Johan Sverdrup-feltet.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også