Kjempeemisjon i boks i Magseis

Priset til 1,2 milliarder kroner. Hentet 300 millioner.

Ved stengetid torsdag opplyste Magseis om at ABG Sundal Collier og Arctic Securities hadde blitt hyret inn som tilretteleggere for en rettet emisjon med bruttoproveny på opptil 300 millioner kroner.Emisjonen rettet mot eksisterende aksjonærer og andre norske og internasjonale investorer, var delt inn i to transjer.Like over midnatt kom meldingen om at selskapet hadde hentet inn 300 millioner kroner, fordelt på 6.089.239 aksjer i første transje og 10.577.428 aksjer i andre transje.Emisjonen, som var betydelig overtegnet, gjøres til kurs 18 kroner.Nettoprovenyet vil gå til finansiering av selskapets vekstplaner, samt generelle selskapsformål.- Markedet for havbunnseismikk er fortsatt sterkt, og selskapet posisjonerer seg for å utnytte mulighetene i markedet, heter det.Magseis endte uendret på 19,75 kroner på Oslo Axess torsdag, noe som tilsvarte en prising på 1,2 milliarder kroner.Så mye fikk innsiderneSelskapet hadde på forhånd mottatt tegninger på rundt 50 millioner kroner fra en gruppe primærinnsidere, inklusive Anders Farestveit, Jan Gateman, Jan Grimnes, Per Christian Grytnes, Mikkel Ektvedt, Ivar Gimse, Shell Technology Ventures og AS Clipper.Styreobservatør Anders Farestveit fikk gjennom Anfar Invest AS tildelt 166.666 nye aksjer, og vil etter fullført transaksjon ha 6.196.856 aksjer i selskapet.Styreleder Jan Pihl Grimnes fikk gjennom Redback AS tildelt 500.000 nye aksjer, og vil nå sitte med 2.333.333 aksjer i selskapet.Jan B. Gateman, styremedlem og SVP for forskning og utvikling, fikk tildelt 41.666 nye aksjer gjennom Geo Innova AS, og vil etter dette ha 4.613.382 aksjer og 15.000 opsjoner.Fungerende toppsjef Per Christian Grytnes fikk 111.111 nye aksjer, og hadde ingen aksjer i selskapet før transaksjonen.Finansdirektør Mikkel Ektvedt fikk gjennom Black Tusk AS tildelt 25.000 aksjer, og vil etter dette være oppe i 65.333 aksjer og 75.000 opsjoner.Ivar Gimse, SVP for forretningsutvikling, fikk gjennom Gneis AS tildelt 5.555 aksjer, noe som bringer ham opp i 930.380 aksjer og 295.000 opsjoner.Shell Technology Ventures, representert i styret av Bettina Bachmann, ble tildelt 657.211 aksjer. Shell Technology Ventures vil etter dette eier 3.580.363 aksjer i selskapet.Hele meldingen her.