Magseis varsler kjempeemisjon

Priset til 1,2 milliarder kroner. Vil hente 300 millioner (utvidet).

Magseis har hyret inn ABG Sundal Collier og Arctic Securities som tilretteleggere for en rettet emisjon med bruttoproveny på opptil 300 millioner kroner, går det frem av en børsmelding.Emisjonen rettet mot eksisterende aksjonærer og andre norske og internasjonale investorer, er delt inn i to transjer.Selskapet har mottatt forhåndstegninger på rundt 50 millioner kroner fra en gruppe primærinnsidere, inklusive Anders Farestveit, Jan Gateman, Jan Grimnes, Per Christian Grytnes, Mikkel Ektvedt, Ivar Gimse, Shell Technology Ventures og AS Clipper.Nettoprovenyet vil gå til finansiering av selskapets vekstplaner, samt generelle selskapsformål.- Sterkt marked- Markedet for havbunnseismikk er fortsatt sterkt, og selskapet posisjonerer seg for å utnytte mulighetene i markedet, heter det.Da Magseis la frem sine tall for 3. kvartal, kom selskapet med en EBITDA-guiding på 24-26 millioner dollar for helåret 2017. Magseis venter nå at EBITDA (driftsresultat før avskrivninger og amortiseringer) for 2017 kommer inn på rundt 26 millioner dollar.Magseis endte uendret på 19,75 kroner på Oslo Axess torsdag, noe som tilsvarer en prising på 1,2 milliarder kroner.Les mer her.