Myrseth spår OPEC-konkurs

På stø kurs mot skifteretten.

Brian Cliff Olguin

Venezuela unngår neppe et ublidt møte med skifteretten i 2018, skriver investeringsdirektør Stig Myrseth i Dovre Forvaltning i sin ukentlige kommentar.I så fall snakker vi om den største statskonkursen siden Argentina i 2014 og Hellas i 2011.Myrseth tar utgangspunkt i at nasjoner med store naturrikdommer som olje ofte gjør det mye dårligere enn ressursfattige land.- Dette kalles oljeforbannelsen. Årsaken er at innbyggerne i slike land lett ender opp som en kostnadspost i regnskapet til den politiske eliten i stedet for å være en ressurs, skattebetalere. Jo mer av naturrikdommene eliten slipper å dele med resten av befolkningen, desto mer kan de stikke i egen lomme. Det fører ofte til autoritære, korrupte styresett, forklarer han.Ifølge direktør eksemplifiserer få land dette bedre enn Venezuela.- Landet har verdens største oljereserver, og med et slikt utgangspunkt burde det vært en oase av vekst og velstand. Virkeligheten er imidlertid en helt annen, fortsetter Myrseth.- Høy konkursfare i årDe fleste indikatorer for Venezuela blinker for tiden rødt, og har gjort det en stund.Oljeproduksjonen per dag har stupt med en halv million fat det siste året, og falltakten akselererer.Dovre-direktøren tegner bildet av tomme butikkhyller og kriminalitet og plyndring som brer om seg.- Prisene har spunnet helt ut av kontroll, og basert på utviklingen i prisen for en kopp kaffe estimerer Bloomberg at inflasjonstakten nærmer seg 500 000 prosent i året. Myndighetene har sluttet å publisere offisielle statistikker. Valutareservene nærmer seg raskt null, og dette gir høy fare for en statskonkurs i 2018. Maduro-regimet skylder over 60 milliarder dollar, men har hittil blitt reddet av Russland og Kina hver gang det har knepet, fortsetter han.Myrseth tror imidlertid at villigheten til å skrive ut flere sjekker i Moskva og Beijing kan være på hell.- Her kan nevnes at det kinesiske statsoljeselskapet Sinopec rett før jul saksøkte Venezuela i amerikansk rett for kontraktsbrudd og manglende betaling, poengterer han.Oljeprisen til værs?Investeringsdirektøren liker heller ikke signalene fra kredittmarkedet.- Kursene på obligasjoner utstedt av staten og statsoljeselskapet PDVSA er i fritt fall med tilsvarende byks i markedsrenten. Det er ikke lenger mulig for landet å låne penger i kapitalmarkedet, påpeker han.Myrseth spør så om hva skjer hvis Venezuela går konkurs.- På grunn av det dårlige forholdet til Vesten, er det stor fare for at en slik konkurs blir ukontrollert og ikke administrert av IMF eller andre internasjonale institusjoner. I så fall vil nok mange kreditorer velge å gå rettens vei og ta beslag i oljetankere, oljelaster, raffinerier og andre verdier som landet måtte ha utenlands, resonnerer han.- I et slikt scenario er det lett å forestille seg at oljeeksporten stanser helt opp. Skjer det, vil oljeprisen skyte i været såfremt OPEC ikke kompenserer ved å åpne kranene, fortsetter Dovre-direktøren.Men Myrseth tror at seigpining, det vil si fortsatt vanstyre og videre produksjonsfall, vil være bedre for oljemarkedet enn en statskonkurs med påfølgende samfunnskollaps.- Eksploderer Venezuela, vil det bane vei for et regimeskifte som vil være positivt for økonomien og oljeproduksjonen på sikt. Faren for en ødeleggende borgerkrig er lav, skriver han. - Foreløpig tyder det meste på at president Maduro sitter rimelig trygt. Han har sikret seg kontroll over alle viktige statsinstitusjoner og støttes av militæret. Videre er opposisjonen svekket og splittet, avslutter investeringsdirektøren.