Produksjonen på norsk sokkel øker

Produksjon på norsk sokkel i desember er opp 26.000 fat per dag sammenlignet med forrige måned.

Energi

Foreløpige tall viser at gjennomsnittlig dagsproduksjon på norsk sokkel i desember 2017 var på 1.932.000 fat olje, NGL og kondensat, opp 26.000 fat per dag fra forrige måned, melder Oljedirektoratet (OD) tirsdag.Det totale gassalget var 11,2 milliarder standard kubikkmeter (GSm3), 0,3 milliarder mer enn måneden før.Væskeproduksjonen i desember fordeler seg slik: 1.538.000 fat olje, 363.000 fat NGL og 31.000 fat kondensat i gjennomsnitt per dag.Oljeproduksjonen i desember er rundt 4 prosent under OD sin prognose og om lag 1,7 prosent under prognosen for 2017. Hovedårsakene til at produksjonen i desember er lavere enn ventet er at Goliat var stengt frem til 17. desember, samt tekniske problemer og vedlikeholdsarbeid på noen andre felt.Endelige tall for november 2017 viser en gjennomsnittlig dagsproduksjon på rundt 1,510 millioner fat olje, 0,396 millioner fat NGL og kondensat og totalt 10,9 GSm3 gass for salg.

olje
olje & gass
oljeproduksjon
oljedirektoratet
Nyheter
Energi