Ser oljefest frem til 2023

Oljedirektoratets prognoser viser at produksjonsøkningen vil fortsette helt frem mot 2023. Kan rekordåret 2004 bli slått.

Bente Nyland - Foto: Scanpix

Oljedirektør Bente Nyland legger frem resultater av leting og produksjon i 2017 og investerings- og produksjonsprognoser for de neste fem årene.Se sendingen LIVE herAldri tidligere er det blitt solgt så mye gass fra norsk sokkel som i 2017. Oljeproduksjonen gikk litt ned, likevel øker totalproduksjonen for fjerde år på rad, skriver Oljedirektoratet i en melding.Oljedirektoratets prognoser viser at produksjonsøkningen vil fortsette fram mot 2023 – kanskje helt opp mot nivået i rekordåret 2004. Den gangen produserte vi mest olje. I 2023 vil gass utgjøre om lag halvparten av produksjonen.- De høye produksjonsprognosene er godt nytt for alle som er opptatt av verdiskaping i Norge, sier oljedirektør Bente Nyland i meldingen.- Leteaktiviteten må oppVed årsskiftet var det 85 produserende felt på norsk sokkel, 5 av disse ble satt i produksjon i 2017. I tillegg ble det levert planer for utbygging og drift (PUD) for ti nye prosjekt, mens ni er under utbygging.- For at produksjonen skal fortsette på høyt nivå også etter 2025, er det nødvendig å påvise flere lønnsomme ressurser, også i store funn. Derfor mener vi at leteaktiviteten må opp fra dagens nivå, både i modne og umodne områder, sier Nyland.I fjor ble 34 letebrønner avsluttet, 3 færre enn året før. Halvparten av brønnene ble boret i Barentshavet, tolv i Nordsjøen og fem i Norskehavet. Det ble gjort 11 funn, mot 18 i 2016. Alle funnene var forholdsvis små, men flere av dem kan bli lønnsomme utbygginger om de kobles til felt i drift.Tross nedgangen i antall letebrønner de siste par årene, viser selskapene stor interesse for nytt areal i de siste konsesjonsrundene. I TFO 2016 ble det tildelt 56 utvinningstillatelser, og i TFO 2017 søkte hele 39 selskaper om areal. De leverte rekordmange søknader. I 24. konsesjonsrunde søkte 11 selskaper.Ser store muligheter i nordI 2017 oppdaterte Oljedirektoratet estimatene for uoppdagede ressurser, blant annet basert på egen kartlegging av de uåpnede områdene i Barentshavet nord.Oppdateringen viser at volumet av ressursene i Barentshavet nå er rundt 80 prosent høyere enn ved forrige analyse fra 2015, mens estimatet er uendret for Nordsjøen og Norskehavet.- Nesten to tredjedeler av de uoppdagede ressursene ligger i Barentshavet. Dette området vil være viktig for å opprettholde høy produksjon på lengre sikt, kommenterer Bente Nyland.Store kostnadskuttSiden 2014 har næringen gjort mye for å kutte kostnader. Det er satt i verk et bredt spekter av tiltak både i planleggings‐, gjennomførings‐ og driftsfasene.Kostnadene i utbyggingsprosjekt er kuttet med 30 til 50 prosent de siste par årene. Samtidig har oljeprisen steget. Det har ført til at selskapene ser flere lønnsomme muligheter. Driftskostnadene er redusert med rundt 30 prosent siden 2013/2014.- Prosjektene som vedtas nå, har generelt god lønnsomhet og kan tåle en oljepris helt ned mot 30‐40 dollar per fat, sier Nyland i meldingen.Etter flere år med reduserte investeringer, flater nedgangen nå ut. I 2018 forventer Oljedirektoratet at investeringene vil ligge rundt 122 milliarder kroner, om lag på samme nivå som i fjor. I 2019 forventes investeringene å stige til i underkant av 140 milliarder kroner.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker