Stusselige EMGS-tall

Flåteutnyttelse i 4. kvartal: 13 prosent.

Energi

Seismikkselskapet EMGS hadde en flåteutnyttelse på 13 prosent i 4. kvartal, mot 89 prosent i tilsvarende kvartal i fjor, fremgår det av en melding fra selskapet torsdag.For helåret 2017 oppgis flåteutnyttelsen til 56 prosent, mot 70 prosent i 2016.Selskapet hadde to fartøyer i drift i 4. kvartal. Disse to bokførte 6,0 fartøymåneder i kvartalet (som i fjor), og brukte all sin tid på multiklient-prosjekter.«Boa Thalassa» lå i opplag frem til 20. november, før et verftsopphold og sjøprøver i Singapore.Fartøyet ble mobilisert til en forhåndsfinansiert multiklient-undersøkelse offshore Indonesia sent i desember. Arbeidene startet i januar, og ventes fullført i løpet av måneden.Avslutningsvis guider selskapet multiklient-inntektene i 4. kvartal til rundt 10 millioner dollar, tilsvarende 80 millioner kroner.EMGS legger frem sine tall for 4. kvartal torsdag 8. februar.Les mer her.

emgs
seismikk
Nyheter
Energi