Mislykket riggspill - nå øker skrapingen

Gamle jack up-rigger er endelig på vei til skraphuagen, ifølge Bassøe Offshore.

- De er billige å ha i opplag, og dyre å skrape, men gamle jack up-rigger endelig på vei til skraphaugen, skriver David Carter Shinn, partner i riggmeglerhuset Bassøe Offshore i en oppdatering.Skrapingen av eldre rigger i jack up-segmentet må ta seg opp for at markedsbalansen skal bedre seg, og at riggratene skal bli bærekraftige for eierne.Mer enn 130 ikke-konkurransedyktige jack up-rigger eksisterer pr i dag, og legger man til det antallet rigger som kommer av kontrakt det neste året, er det godt over 200 jack up-rigger som er modne for skraphaugen, ifølge Bassøe Offshore.Til tross for at det ligger en haug gamle jack up-rigger i opplag, derav flesteparten neppe vil bli arbeidsdyktige igjen, har skrapingen av slike rigger vært særdeles begrenset.Siden 2015 har det kun blitt skrapet 22 jack up-rigger, mot 69 halvt nedsenkbare rigger, ifølge riggmelgerhuset.Bra trendTrenden er imidlertid stigende.I 2017 ble det skrapet 14 rigger, noe som er mer enn en dobling siden 2016 da det ble skrapet seks slike rigger.Så hvorfor går det så tregt?David Carter Shinn peker på flere grunner til at skrapingen av jack up-rigger henger etter skrapingen av flyterigger.- Hvis du hadde en 30 år gamme jack up-rigg for to år siden (og til og med for 6 måneder siden), kunne du la den ligge et sted og vente på det hyperboliske løftet i riggetterspørselen. Opplagskostnader var (og er fortsatt) lave, og når riggmarkedet returnerte til toppen, ville reaktiveringskostnadene bare være en brøkdel av hva de er for flyterigger, skriver han.Eiere av jack up-rigger hadde dermed en billig opsjon ved å beholde riggene i spill, påpeker han, og legger til at det i tillegg koster mer å transportere jack up-rigger sammenlignet med flyterigger, at de har lavere stålverdi, færre potensielle kjøpere og resirkuleringsfasiliteter som kan håndtere slike rigger, samt at det i noen tilfeller kan være vanskelig eller utrygt å flytte disse innretningene. Etter hvert som den potensielle opsjonsgevinsten er i ferd med svinne, da sannsynligheten for økte rater til de gamle riggene blir mindre og reaktiveringskostnadene blir høyere, er det ikke lenger noen veldig gode grunner til å bli i spillet, mener Shinn, og det er dette riggeiere nå er i ferd med å innse.Noe som også spiller positivt inn på skrapingstrenden er at de økonomiske forutsetningene blir bedre.Transportkostnadene som er en viktig variabel, har nesten halvert seg de siste to årene, samtidig som stålprisene i Tyrkia og India der mye av skrapingen foregår, har doblet seg siden 2016.MiljhensynÉn faktor som kan gjøre at skrapingen går tregere enn ønsket er at det stilles stadig større krav til at skrapingsarbeidet blir gjort på en miljøvennlig og forsvarlig måte. - Effekten av dette, som kommer fra en nødvendig endring i industrien, er at skraping kan ta lenger tid da det ikke er nok "reelle" grønne resirkuleringsfasiliteter i verden, skriver Shinn. Shinn skriver at opprenskingen av jack up-flåten vil ta flere år og at, selv om en del faktorer sinker arbeidet, så er i det minste motviljen mot å skrape i ferd med å avta.- Skrapingshastigheten er, og vil fortsette å være, økende. Og vi regner med at 2018 blir nok et rekordår for riggpensjonering.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker