Foreløpige produksjonstall i januar 2018 viser en gjennomsnittlig dagsproduksjon på 2.019.000 fat olje, NGL og kondensat. Det er en oppgang på 89.000 fat per dag sammenlignet med desember, Totalt ble det solgt 11,3 milliarder standard kubikkmeter gass (GSm3), som er 0,2 GSm3 mer enn måneden før.