Det siste året har oljeprisen variert mellom 45 dollar fatet og drøyt 70 dollar fatet.Dersom Bank of American Merril Lynch får rett vil det være utfallsrommet også de neste fem årene.Frem til 2023 venter storbanken at prisen på brent-olje vil ligge mellom 50 og 70 dollar pr fat, melder Bloomberg, ifølge TDN Direkt.  Bank of American-analytikerne venter at oljemarkedet vil holde seg i såkalt backwardation i to til tre år.Snittprisen for 2018 ventes å være på 64 dollar fatet, mens den ventes å falle til 60 dollar pr fat i 2019.