olje, oljefat, oljepris

Trenger bare 15 dollar fatet for å gå i null på Johan Sverdrup

Statoil og Aker BP kommer med flere gode nyheter fra Johan Sverdrup.

Statoil oppjusterer ressursanslaget for Johan Sverdrup-feltet til 2,1-3,1 milliarder fat oljeekvivalenter. Da plan for utbygging og drift for Johan Sverdrup ble godkjent var ressursestimatet 1,7-3,0 milliarder fat oljeekvivalenter, mens seneste anslag var 2,0-3,0 milliarder fat oljeekvivalenter.Det nye investeringsestimatet for første fase er beregnet til 88 milliarder kroner (investeringsestimat i nominelle kroner basert på fast valutakurs), mens tidligere anslag var på 92 milliarder kroner.Det opplyses at break-even for første fase av Johan Sverdrup prosjektet nå er under 15 dollar per fat. For hele utbyggingen er break-even under 20 dollar fatet.Ifølge Statoil Johan Sverdrup-utbyggingen nærmer seg 70 prosent fullført. Den er i henhold til plan og investeringskostnadene fortsetter å vise en positiv utvikling, opplyses det.Statoil er operatør på feltet, mens Aker BP eier 11,57 prosent.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også