Aker BP fant olje

«Svært gode reservoaregenskaper».

Energi

Aker BP, som er operatør for utvinningstillatelse 340, har gjort oljefunn nord for Bøyla-feltet i Nordsjøen, skriver Oljedirektoratet på sine hjemmesider fredag.Brønnene er boret om lag to kilometer nord for Bøyla-feltet, 26 kilometer sørvest for Alvheim-feltet og 200 kilometer nordvest for Stavanger.I det primære letemålet traff brønnen 24/9-12 S på en oljekolonne på rundt 10 meter i et 40 meter tykt sandsteinslag, og reservoaregenskapene beskrives som «svært gode».I sekundært letemål traff undersøkelsesbrønnen på rundt 50 meter med vannførende sandsteinslag i den underliggende Hermod-formasjonen, hovedsaklig med «gode til meget gode reservoaregenskaper».Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er 5-10 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje.Rettighetshaverne vil ifølge meldingen vurdere å knytte funnet opp mot eksisterende infrastruktur i Alvheim-området.Oljedirektoratet bekrefter med dette også funn på Frosk-feltet, som ble meldt av Aker BP 19. februar.Hele meldingen her.

aker bp
oljefunn
Nyheter
Energi