Betinget ja til Acer i Ap

Et flertall på landsstyremøtet i Arbeiderpartiet sier et betinget ja til norsk tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke og energibyrået Acer.

MFH
Energi

Redaksjonskomiteen filte lenge på formuleringene i innstillingen som ble vedtatt straks etter klokken 10.Vedtaket som landsstyret nå har gjort, gir stortingsgruppen i praksis en fullmakt til å si ja til Acer under sitt møte senere i dag. Men det lister opp som forutsetning at krav og føringer fra LO og lokale Ap-lag blir innfridd og fulgt opp.Hvis så ikke skjer, kan det bli aktuelt for Ap å trekke støtten til Acer og EUs tredje energimarkedspakke på et senere tidspunkt, etter det NTB forstår.Ba om utsettelseMotstanden mot energisamarbeidet er sterk i deler av partiet. Mandag ba LO-sekretariatet om at saken utsettes i påvente av mer klarhet rundt EUs framtidige energipolitikk.Et tilsvarende forslag ble fremmet av Møre og Romsdal Ap under landsstyremøtet. Fylkeslaget ba om at beslutningen ble utsatt på ubestemt tid og at norsk tilslutning til Acer blir konsekvensutredet før Ap-gruppen tar et standpunkt. Men slik ble det altså ikke.– Vi vil ha trygghet for at vi har full råderett over våre kraftressurser i dag og i framtida. Hvis vi ikke får fjernet denne usikkerheten, som er økende blant folk, mener vi stortingsgruppen må stemme nei til Acer, sa leder Berit Tønnesen i Kristiansund Ap da hun gjestet NRKs Politisk kvarter onsdag morgen.Møre og Romsdal Ap mener i likhet med mange andre i partiet at usikkerheten er stor usikkerhet knyttet til hva en tilslutning vil innebære av oppgivelse av suverenitet og styringsrett over kraftressursene.

acer
ap
Nyheter
Energi