Nedgangen i antallet aktive rigger i Canada var med på å dra ned antallet operative gass- og oljerigger sist uke.Baker Huges riggtelling pr. 9. mars viser at antallet økte med 3 i USA (4 færre oljerigger og 7 flere gassrigger). Internasjonalt var det en økning på 19, mens antallet i Canada falt med 29 (14 oljerigger og 15 gassrigger). Det betyr også at antallet operative rigger i USA og Canada samlet falt med 26.Det siste året er det da en nedgang på 42 i Canada, mens antallet har økt med 216 i USA (179 oljerigger og 37 gassrigger).