IEA jekker opp oljeetterspørselen

Det internasjonale energibyrået (IEA) er ute med en ny månedsrapport.

Publisert 15. mars 2018 kl. 10.54
Oppdatert 15. mars 2018 klokken 11.24
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 357 ord
IEA oppjusterer vekstanslaget i verdens oljeetterspørsel for 2018 med 90.000 fat per dag til 1,50 millioner fat per dag.Anslaget for verdens oljeetterspørsel i 2018 endres til 99,30 millioner fat per dag, opp med 90.000 fat per dag fra forrige rapport.Veksten i verdens oljeetterspørsel for 2017 oppjusteres til 1,70 millioner fat per dag, mens etterspørselen for 2017 holdes uendret til 97,82 millioner fat per dag.Øyner høyere oljeproduksjonIEA anslår at oljeproduksjonen i land utenfor Opec vil bli på 59,92 millioner fat per dag i 2018, opp fra det tidligere anslaget på 59,90 millioner fat. For 2017 justeres estimatet til 58,13 millioner fat per dag, fra tidligere 58,15 millioner fat.USAs samlede oljeproduksjon estimeres til 13,19 millioner fat per dag i 2017, stigende til 14,70 millioner fat per dag i 2018. I februar estimeres produksjonen i USA til 14,15 millioner fat per dag, fra 13,94 millioner fat per dag i januar.Samlet produksjon i februar fra land utenfor Opec er anslått til 58,94 millioner fat per dag, uendret fra måneden før.IEA estimerer at den globale oljeproduksjonen i februar var på 97,94 millioner fat per dag, fra 98,02 millioner fat per dag måneden før.Oljelagrene opp for første gang på syv månederKommersielle petroleumslagre i OECD-landene steg for første gang på syv måneder med 18 millioner fat til 2.871 millioner fat i januar, sammenlignet med det reviderte nivået på 2.853 millioner fat i desember.Foreløpige tall for februar viser at OECD-lagrene vil falle med om lag 24,8 millioner fat.Månedens bygging var lavere enn periodens gjennomsnittlige økning de fem siste årene, som er på 34,9 millioner fat, opplyses det.Ved utgangen av januar var råoljelagrene 53 millioner fat over femårssnittet.Frykter VenezuelaIEA mener det er en klar fremgang i rebalanseringen av oljemarkedet, og anslår i et scenario at Opec-produksjonen forblir flat ut 2018.Blant OPEC-landene er den største risikofaktoren, og vil trolig forbli, Venezuela, ifølge IEA.Uten noe kompenserende endring fra andre produsenter er det mulig at det latinamerikanske landet kan være det endelige elementet som tipper markedet til underskudd, heter det i rapporten.OECD-lagrene steg med 18 millioner fat i januar. Endringen er imidlertid kun halvparten av økningen man i snitt har sett i januar de seneste fem årene, viser IEA til.