Det fremgår av Statoils årsrapport at Sætres lønn økte fra 11,3 millioner kroner i 2016 til 1,8 millioner dollar i 2017, skriver Dagens Næringsliv.Det er særlig bonusutbetaling som bidrar til økningen for Sætre. Styret skriver i rapporten at de i vurderingen av bonusen har «vektlagt en sterk leveranse innen produksjon, kontinuerlig forbedring av selskapets effektivitet og en positiv utvikling innen sikkerhet, sikring og bærekraft».Bonusen for fjoråret ble mer enn doblet fra året før, fra 245.000 dollar til 570.000 dollar.Ifølge DN er det imidlertid fortsatt strategidirektør John Knight som er Statoils best betale leder. Han tjente 1,82 millioner dollar i 2017.(©NTB)