Lundin får klarsignal

Får bruke COSLInnovator i Nordsjøen.

Petroleumstilsynet har gitt Lundin klarsignal til å bruke den halvt nedsenkbare boreriggen COSLInnovator til boring av én letebrønn i Nordsjøen, fremgår det av en melding fredag.Det dreier seg om letebrønn 16/1-28 S i lisens 338.Oppstart av boringen er planlagt til mars 2018 og varigheten estimeres til om lag 110 dager.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også