– Jeg er glad for at landsstyret stiller seg bak at vi blir med i den europeiske dugnaden for å få Europa over fra fossil til fornybar energi. Det er viktig for klimakampen og solidaritet i praksis, sier MDGs stortingsrepresentant Per Espen Stoknes.Vedtaket i landsstyret var ikke enstemmig, 15 stemte for og 6 stemte mot etter debatten i MDG under landsstyremøtet lørdag.MDGs støtte er imidlertid ikke uten betingelser. Partiet krever blant annet at naturhensyn skal gå foran samfunnsøkonomisk lønnsomhet, Norge skal beholde nasjonal kontroll over vannkraftressursene og to tredeler av vannkraften skal være offentlig eid.(©NTB)