Like etter børsens stengetid torsdag ble det kjent at Borr Drilling vurderer å tilby opptil 54.347.827 nye aksjer til kurs 4,60 dollar.Dette representerer 11,4 prosent av utestående aksjer i selskapet.Fredag morgen melder selskapet om en vellykket emisjon, som nådde målet om et bruttoproveny på 250 millioner dollar.Dette tilsvarer rundt 1,93 milliarder kroner målt i dagens kurser.Emisjonen er delt inn i to transjer, fordelt med 46.707.500 og 7.640.327 nye aksjer på hhv. transje 1 og 2.Skal finansiere oppkjøpPengene skal gå til å finansiere kjøpet av Paragon Offshore, samt generelle selskapsformål.En bindende avtale om , og budperioden går ut 24. mars.Tor Olav Trøim og nærstående selskaper varslet at det skulle tegne seg for 20 millioner dollar.Ubon Partners, som er deleid av styremedlem Fredrik Halvorsen, skulle tegne seg for 10 millioner dollar.Toppsjefen går avI forbindelse med Paragon-kjøpet, har styret og Simon Johnson blitt enige om at hans kontrakt som toppsjef termineres.Johnsen skal bistå i integrasjonen av Paragon, men vil etter det forlate selskapet.Samtidig settes Svend A. Maier inn som fungerende toppsjef med umiddelbar virkning.Maier har vært driftsdirektør (COO) i Borr Drilling siden etableringen av selskapet i desember 2016.Siden den gang har selskapet økt sin flåte av høyspesifiserte jack up-rigger fra to til 24.