Tall fra det amerikanske energidepartementet viser at de amerikanske råoljelagrene økte med fem millioner fat til 430,9 millioner fat i uken frem til 9. mars. Ifølge Reuters var det ventet en oppgang på to millioner fat.Samtidig har det blitt kjent at bensinlagrene falt med 6,3 millioner fat mens destillatlagrene falt med 4,4 millioner fat. Her var det ventet en nedgang på henholdsvis 1,2 og 1,5 millioner fat.