Oljeproduksjonen skuffer

Pilene peker nedover.

Foreløpige produksjonstall i februar viser en gjennomsnittlig dagsproduksjon på 1.944.000 fat olje, NGL og kondensat, går det frem av en melding fra Oljedirektoratet onsdag.Produksjonen ligger dermed ca. 4,0 prosent under produksjonen i januar, og under direktoratets prognoser for måneden. Totalt gassalg var 10,2 milliarder standard kubikkmeter (GSm3), 1,1 GSm3 mindre enn i måneden før.Endelige tall for januar viser en gjennomsnittlig dagsproduksjon på 2.026.000 fat olje, NGL og kondensat, hvorav 1,624 millioner fat olje.Det meste som er blitt produsert på norsk sokkel i løpet av en måned var i juli 2000. Da ble det i snitt produsert 3,3 millioner fat olje hver dag.Les mer her.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker