Flere av Arbeiderpartiets fylkeslag sa i helgen nei til konsekvensutredning av oljeaktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. I en uttalelse fra Oppland Ap heter det at «vi må bevare de mest sårbare naturområdene vi har.»– Derfor mener Oppland Arbeiderparti at det ikke skal konsekvensutredes i feltene Nordland 6, Nordland 7 og Troms 2,  fylkeslaget.Ifølge  sa et klart flertall på fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal Ap nei til konsekvensutredning av oljefeltene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, samt på Møreblokkene.Ifølge Natur og Ungdom snudde i helgen også Hedmark Ap om konsekvensutredning av olje i nord, og miljøorganisasjonen håper det kan være et vendepunkt på gang i norsk oljepolitikk.– Flere og flere ser at oljen i disse områdene må ligge, sier Natur og Ungdoms leder Gaute Eiterjord.Trass i sterk motstand fra AUF vedtok Aps landsmøte i fjor vår å gå for delvis konsekvensutredning av oljeaktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.