Olje fra Johan Sverdrup-feltet vil trolig handles med en rabatt til dated brent på 5-6 dollar i 2020.Det spår prognose-sjef Francis Osborne i Argus Consulting under Norsk Petroleumsforenings Oil & Finance 2018-konferanse, ifølge TDN Direkt. International Maritime Organisation (IMO) vil i 2020 innføre nye sulfatutslippsbegrensninger for skip under Marpol VI, der maksimalt sulfatinnhold vil reduseres til 0,5 prosent fra dagens nivå på 3,5 prosent.Osborne sier ifølge nyhetsbyrået at sulfatbegrensningene vil påvirke råoljeverdiene stort, samt at dated brent-prisen trolig vil falle relativt.Han tror spreaden mellom råolje fra forskjellige felt trolig vil øke i tiden rett etter begrensningene trer i kraft, for deretter å falle tilbake igjen i årene frem mot 2025.Argus Consulting estimerer ifølge byrået at råolje fra Knarr og Gullfaks vil handles til dated brent pluss 4 dollar pr fat i 2020.